(Steun-)fractie

steunfractie

ChristenUnie-SGP Nissewaard mag met twee zetels deelnemen aan de raad van de gemeente Nissewaard. De raadsleden worden bijgestaan door een steunfractie.

Bernard Tebrugge en Jonathan Vroombout vertegenwoordigen de fractie als raadsleden. Zij worden hierin bijgestaan door steunraadsleden. Hans Van Lien en Leo Harlaar versterken de fractie als steunraadsleden.

Steunraadsleden hebben zitting in de verschillende adviescommissies voor de gemeenteraad, samen met de andere leden denken zij mee met en adviseren de raadsleden. De steunfractie vergadert gewoonlijk samen met de raadsleden, samen bepalen zij de inbreng van de ChristenUnie-SGP fractie in de gemeenteraad. Doordat de steunraadsleden deel uit maken van de verschillende commissies raken zij ook goed bekend met het werk dat in de gemeenteraad wordt gedaan, doen zij ook de nodige ervaring op. Hierdoor worden zij voorbereid op het, indien nodig, plaatsnemen in de gemeenteraad.

Het is niet beslist noodzakelijk dat de steunfractieleden op de kandidatenlijst staan. 
Wel is het zo dat kandidaten die hoog op de lijst staan deel uit maken van de steunfractie.
Het komt ook wel voor dat steunfractieleden door de getoonde betrokkenheid met het raadswerk een plaats op de kandidatenlijst krijgen als zij dat willen.

Heeft u interesse in het (steun-)fractiewerk neem dan contact op met de fractiesecretaris.