Speerpunten

Een groen Nissewaard 

De polders van Nissewaard moeten groen blijven. Geen nieuwe bebouwing, maar beter onderhoud van het groen. Dat geldt ook voor de stadsparken. Geen landhuizen in Spijkenisse-Zuidoost. Bernisse moet aantrekkelijk blijven voor recreanten en rustzoekers.

Parkeren moet goedkoper


Het parkeren in het centrum van Spijkenisse is veel te duur! De ChristenUnie-SGP wil dat graag anders gaan doen. Lagere parkeertarieven en een mooi centrum waar je graag wil zijn. Wij willen veel groen in het centrum, leuke terrasjes en mooie muziek. Zo kan het ook!  

Minder bouwen, meer onderhouden


In de afgelopen jaren is er veel gebouwd in
de gemeente. Dat heeft veel geld gekost. De ChristenUnie-SGP wil veel minder geld uitgeven aan dure bouwprojecten. Het onderhoud van de wijken en buurten in de stad en de dorpskernen moet nu voorrang krijgen.

Een veilig Nissewaard


Iedereen moet zich veilig voelen in Nissewaard. Wij willen voldoende politie en opsporingsambtenaren op plaatsen waar zij nodig zijn. Het aantal woninginbraken moet drastisch omlaag.

Een sociaal Nissewaard


Onze nieuwe gemeente Nissewaard krijgt
er nieuwe taken bij. Op het gebied van zorg verandert er veel. De zorg vóór elkaar en mét elkaar moet naar een hoger niveau. De gemeente ondersteunt en faciliteert vrijwilligers en mantelzorgers. Voor iedereen moet er voldoende huishoudelijke hulp zijn. Goede zorg voor alle Nissewaarders!

Voor de rust op zondag


We hechten grote waarde aan de zondag, de opstandingsdag van de Heere Jezus. De zondag is al eeuwenlang onze collectieve rustdag. Zeker in onze jachtige tijd is een rustdag van grote waarde. We zijn derhalve tegen aantasting van de zondagsrust.

Kies hierom 19 november voor een christelijk geluid in de gemeenteraad.