ANBI SGP

Statutaire naam:
Kiesvereniging "Groen van Prinsterer" der SGP te Spijkenisse en Rozenburg
Zie voor het RSIN en het KvK-nummer de landelijke site van de SGP.

Post- en bezoekadres: Jacq. Perkstraat 20, 3202 AM  Spijkenisse

Doelstelling:
De beginselen van Gods Woord, op staatkundig terrein tot meerdere erkenning brengen in den lande overeenkomstig de in artikel 2 van de statuten vermeldde grondslag.
Lees hier de hoofdlijnen van het (landelijke) Beleidsplan  

Zie voor meer achtergrondinformatie eveneens de internetsite van de partij.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

Voorzitter:
C. Kooman, Snoekenveen 900
3205 CX Spijkenisse  kees.kooman@kliksafe.nl

Secretaris:
H. Harlaar, Jacq. Perkstraat 20
3202 AM Spijkenisse, hans.16@hotmail.com

Penningmeester:
W. van den Hil, Vlotgras 8
3206 SN Spijkenisse, wouterhil@hotmail.com


Beloning
Bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.


Actueel verslag
Lees het laatste jaarverslag

Financiële verantwoording
Het financiele verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.
Het financiele jaarveslag 2014 (deel 1 en deel 2) toont de  inkomsten (waaronder donaties) en uitgaven.

De tekst van het giftenreglement volgt nog, evenals deexacte tekst mbt het Financieel verslag op basis van WFPP.