Fractie

De ChristenUnie-SGP-fractie

De ChristenUnie-SGP heeft twee zetels in de gemeenteraad van Nissewaard. Die worden ingenomen door fractievoorzitter Bernard Tebrugge en raadslid Jonathan Vroombout. Daarnaast maken ook twee steunfractieleden deel uit van de fractie, namelijk Hans van Lien en Leo Harlaar. De vier commissies zijn verdeeld zoals in het overzicht hieronder staat.

Bernard Tebrugge Commissie Bestuur + voorzitter Commissie Welzijn
Jonathan Vroombout Commissie Welzijn
Hans van Lien Commissie Leefomgeving
Leo Harlaar Commissie Zorg en Werk

De fractie komt meerdere keren per maand bij elkaar om de gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen voor te bereiden. Samen worden de te bespreken documenten doorgenomen en de standpunten bepaald over die onderwerpen. Ook zaken die de fractieleden van inwoners  te horen krijgen worden hier besproken.

Heeft u interesse in het raadswerk of wilt u eens een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact met ons op via het emailadres wat hiernaast staat onder het kopje 'Contact'. Ook wanneer u ons over zaken die spelen in de Gemeente Nissewaard wilt spreken of informeren, schroom dan niet.